The day starts and the day ends, between these dinner

Two outdoor sound installations with site specific sound compositions. Exhibited in Tollered 2018 and 2021.

Tollered is an old industrial village outside Gothenburg. The village is connected to Nääs Fabriker which was a textile factory. A couple of times every day a bell rang in the village signaling important moments throughout the day. The piece is about signals, collective time and space.

The piece is part of the project I did with local stories from Tollered. You can follow these links to listen to the stories from Tollered and Nääs.

Scroll down for video documentation of part 2 of the installation.

Dagen börjar och dagen tar slut, däremellan middag
Ljudinstallationer med platsspecifika ljudkompostioner. Tollered 2018 och 2021.

Tollered är en bruksort utanför Göteborg där textilfabriken Nääs fabriker låg. Orten och
fabriken var tätt sammankopplade. Alla som arbetade i fabriken bodde i byn och tvärtom. Ett par gånger per dag ringde en klocka i Tollered. Ljudet av klockan signalerade viktiga hållpunkter som exempelvis skiftbyte i fabriken. Verket behandlar ljud som kollektiv tid och rum.

Tack till Cecilia Nielsen och Ingvar Axelsson för berättelser om Tollered.

Excerpt from outdoor sound installation #2