The day starts and the day ends, between these dinner

Sound installation with site specific sound composition. Tollered 2018.

Tollered is an old industrial village outside Gothenburg. The village is connected to Nääs Fabriker which was a textile factory. A couple of times every day a bell rang in the village signaling important moments throughout the day. The piece is about signals, collective time and space.

Dagen börjar och dagen tar slut, däremellan middag
Ljudinstallation med platsspecifik ljudkompostion. Tollered 2018.

Tollered är en bruksort utanför Göteborg där textilfabriken Nääs fabriker låg. Orten och
fabriken var tätt sammankopplade. Alla som arbetade i fabriken bodde i byn och tvärtom. Ett par gånger per dag ringde en klocka i Tollered. Ljudet av klockan signalerade viktiga hållpunkter som exempelvis skiftbyte i fabriken. Verket behandlar ljud som kollektiv tid och rum.

Tack till Cecilia Nielsen och Ingvar Axelsson för berättelser om Tollered.